Aris53m’s Blog

Καπνοχώρι Κοζάνης ή Σοφουλάρ

Τον λύκον εταραβαγγέλιζαν κι ε’είνος ερώτανεν τη ποπά τ’ εγίδια πού κιαν πάνε

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: Η «συγγνώμη» του πρωθυπουργού της Αυστραλίας και η στάση του Ερντογάν
…Τελικά, ο σοφός λαός τα έχει πει όλα. Η ποντιακή ρήση «Τον λύκον εταραβαγγέλιζαν κι ε’είνος ερώτανεν τη ποπά τ’ εγίδια πού κιαν πάνε», που βάλαμε κάτω από τον τίτλο μας, αναφέρεται στις προσπάθειες που κάνει ένας παπάς για να πείσει τον λύκο να σταματήσει να είναι επιθετικός και να μην προκαλεί ζημιές στα κοπάδια των ανθρώπων. Την ώρα λοιπόν που του διαβάζει το τετραευαγγέλιο για να μεταμεληθεί, να εξιλεωθεί και να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των κοπαδιών, ο λύκος ρωτάει τον παπά «Πόπα, τ’ αιγίδια σ’ πού κιαν πάνε;», προφανώς για να συνεχίσει και μετά αυτό που ξέρει να κάνει: τις επιθέσεις εναντίον των κοπαδιών.

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Τούρκους, είτε πρόκειται για κεμαλιστές είτε για ισλαμιστές. Ο Ερντογάν, αντί να συμμορφωθεί στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και να δείξει μεταμέλεια για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν οι Τούρκοι και το τουρκικό κράτος, αντί να προσαρμοστεί και να λάβει τα μηνύματα των καιρών, όπως είναι η γενναία στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας, για ένα ήσσονος σημασίας ζήτημα σε σχέση με τις Γενοκτονίες και τις εθνοκαθάρσεις που διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει η Άγκυρα, προσπαθεί να πείσει τον τουρκικό λαό ότι οι Τούρκοι ποτέ δεν έκαναν γενοκτονίες. Και για να αισθάνεται εντάξει με τον εαυτό του ο τουρκικός λαός, του δίνει και το μήνυμα της ηθικής υπεροχής: «Ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να προβεί σε γενοκτονία».

Εφημερίδα “ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΝΩΜΗ”

Advertisement

December 13, 2009 Posted by | Τουρκικό | , | Leave a comment

ΤΗ ΤΡΙΧΑΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙΝ

ΤΗ ΤΡΙΧΑΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙΝ

Ακεί πέραν σό Δρακολίμν’, σή Τρίχας τό γεφύριν,
χίλιοι μαστόρ’ εδούλευαν και μύριοι μαθητάδες.
Όλεν τήν μέραν έχτιζαν, τή νύχτα εχαλάουντον.
Οι μάστοροι εχαίρουσαν, θε να πλεθύν’ η ρόγα,
οι μαθητάδες έκλαιγαν, τσι κουβαλεί λιθάρια.
Κι ατός ο πρωτομάστορας νουνίζ’ νύχταν κι ημέραν.
Ντο δίεις με, Πρωτομάστορα και στένω το γεφύρι σ’
– Αν δίγω σε τον κύρην μου, άλλον κύρην πα ‘κ’ έχω!
– Ντο δίεις με, Πρωτομάστορα και στένω το γεφύρι σ’ ;
– Αν δίγω σε τη Μάνα μου, μάναν άλλλο πα ‘κ’ έχω!
– Ντο δίεις με, Πρωτομάστορα και στένω το γεφύρι σ’ ;
– Αν δίγω σε τα πουλόπα μ’, ζωήν ατά ‘κ’ εγνώρσαν!

– Ντο δίεις με, Πρωτομάστορα και στένω το γεφύρι σ’ ;
– Θα δίγω σε την κάλη μου. Καλύτερον ευρήκω!
Μενεί και λέει την κάλην ατ’, αγλήγορα να έρται.
‘Κόμαν τον Γιάννεν ‘κ’ έλουσεν και σο κουνίν ‘κ’ εθέκεν,
‘κόμαν τα χτήνια ‘κ’ έλμεξεν, τα μουσκάρια ‘κ’ εδέκεν.
Διπλομενεί την έρημον με τ’ άοικον πουλόπον:
Σάββαν να πάει σο λουτρόν, την Κερεκήν σον γάμον
και την Δευτέραν το πουρνόν, αδά να ευρισκάται.
Σάββαν επήγεν σο λουτρόν, την Κερακήν σον γάμον
και την Δευτέραν το πουρνόν σο Δρακολίμν’ ευρέθεν.
– Καλή μ’, ακεί σο Δρακολίμν’, ερούξεν το σκεπάρι μ’,
ήν ποίος μπαίν’ και παίρ’ ατό, θα εν τ’ εμόν η κάλη.
Πέντε οργέας κατηβαίν’ και με την τραγωδίαν,
και άλλα πέντε κατηβαίν’ με την μοιρολογίαν.
– Κι άρ ‘κι πονώ τα κάλλια μου, κι άρ ‘κι πονώ τη νέτε μ’,
πονώ και κλαίγω το πουλί μ’ ντ’ εφέκα κοιμισμένον.
Πώς τρομάζνε τα γόνατα μ’, να τρομάζ’ το γεφύρι σ’.
Κι άμον ντο σείουν τα μαλιά μ’, να σείουν οι διαβάτοι.
Κι άμον ντο τρέχνε τα δάκρυα μ’, να τρέχ’ και το ποτάμιν!
– Ευχέθ’ καλή μ’. Ευχέθ’ καλή μ’. Ευχέθ’, μην καταράσαι,
Αδέλφια έεις σην ξενειτιάν, έρχουνταν και διαβαίνε.
– Κι άμον ντο στέκνε τα γόνατα μ’, να στέκει το γεφύρι σ’.
– Κι άμον ντο στέκνε τα μαλιά μ’, να στέκνε οι διαβάτοι.
– Κι άμον ντο στέκνε τα δάκρυα μ’, να στ’εκει το ποτάμι!
Τρί’ αδελφάδες έμνες εμείς κι οι τρεις καταραμένοι.
Είνας, έχτσεν την Άδεσσαν κι άλλε το Δεβασίριν
κι εγώ η τρικατάρατος, τη Τρίχας το γεφύριν!

Ου παντός πλείν ες Πόντον

Πόντος έν’, άστρον φωτεινόν

December 8, 2009 Posted by | Ποντιακή μουσική | , | Leave a comment

Ξανά οι Μωμόγεροι στη Λιβερά της Τραπεζούντας!

Μωμόγεροι

Ξανά οι Μωμόγεροι στη Λιβερά της Τραπεζούντας!

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010 , θα αναβιώσει το δρώμενο των Μωμό΄ερων στη Λιβερά της Τραπεζούντας (σημερινό Yazlik koyu) από το Ελληνικό Σωματείο Διάσωσης και Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς “Οι Μωμόγεροι” σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ματσούκας κ. Ertugrul Genc και το Νομάρχη Τραπεζούντας κ. Recep Kizilcik.

Η υποδοχή και η φιλοξενία των κατοίκων της Λιβεράς και των γύρω χωριών στις 04-01-2009, όταν για πρώτη φορά έγινε η αναβίωση μετά από 87 χρόνια, μας έκανε να νοιώσουμε ότι από το 1922 έως το 2009, πέρασε μόλις ένας χρόνος! Και όπως τότε, έτσι και τώρα όλοι μαζί υποδεχόμαστε το νέο έτος. Η αμοιβαία χαρά και συγκίνηση μας υποχρέωσε να υποσχεθούμε στον Πρόεδρο της Λιβεράς κ. Turgut Yilmaz και στο γνωστό συγγραφέα του χωριού κ. Ilyas Karagoz ότι θα ξανάρθουμε…

Ση Λιβεράν οι Μωμό’ εροι!
Την Κερεκήν σα 3 τη Καλανταρή 2010, το Σωματείον τ΄εμέτερον θα εφτάει «τα Μωμο΄έρια» ση Λιβεράν τση Τραπεζούντας(τ΄ατωριζνόν Yazlik koyu), εντάμαν με το Δήμαρχον τση Ματσούκας, τον Ertugrul Genc και το Νομάρχην τση Τραπεζούντας Recep Kizilcik.

Το καλωσόρισμαν και το μισαφιρλούκ ντο είχαμε ση Λιβεράν και σ΄ολόερα τα χωρία τση Ματσούκας, σα 4 τη Καλανταρή 2009, όνταν πρωτοεπή΄αμε «τα Μωμο΄έρια» υστερνά από 87 χρόνια, εποί΄κε μας να εθαρρούμε ότι ασό 1922 ους το 2009, εδέβεν μαναχόν έναν χρονίαν και όπως ετότε, αέτσ’ κι ατώρα, όλ΄εντάμαν, εκαλοδέχταμε το νέον έτος.

Για τη χαράν ντο είχαμε και για τ΄ ατά ντο έζησαμε όλ΄ εντάμαν ε΄είνο την ημέραν, εδώκαμε το λόγον εμουν΄ σο μουχτάρ΄ τη χωρι΄ Turgut Yilmaz και σον συγγραφέαν τη χωρί΄ Ilyas Karagoz ότι θα έρχουμες αλλομίαν το νέον έτος…

Continue reading

December 2, 2009 Posted by | Πόντος | , | Leave a comment

   

%d bloggers like this: