Aris53m’s Blog

Καπνοχώρι Κοζάνης ή Σοφουλάρ

iSophoular

Advertisement

November 17, 2011 Posted by | Σοφουλάρ | Leave a comment

Χωρίον Κομνηνά.

Από Κουί λαρ, εβάφτισαν το χωρίον Κομνηνά.


Ομηρικοί καυγάδες για το όνομα που θα έδιναν σ’ ένα ποντιακό χωριό το 1928…

Περιχαρείς οι κάτοικοι μπροστά στα γραφεία της κοινότητας, με την ταμπέλα που γράφει «Κοινότης Κομνηνών»

Βρισκόμαστε στα 1928, στο χωριό «Κουρλάρ», στην ανατολική πλευρά του ποταμού Νέστου, στην επαρχία Ξάνθης. Οι παλιοί του κάτοικοι, οι Τούρκοι, το εγκατέλειψαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών και τώρα ήρθαν για να το κατοικήσουν, διωγμένοι από τις πατρίδες τους, Πόντιοι πρόσφυγες… Στην πλατεία, μαζεμένοι καμιά εικοσαριά, οι προύχοντες του χωριού, γενάρχες που έσερναν πίσω τους ή επηρέαζαν μεγάλες φαμίλιες, ένοιωθαν τη δύναμη που αντλούσαν και ως αρχηγοί, ήταν υπολογίσιμοι, σεβαστοί από τους άλλους όπως και ο λόγος τους.

Οι άνθρωποι αυτοί συζητούσαν, ύψωναν πότε-πότε τον τόνο της φωνής τους, διαφωνούσαν και ο καθένας ήθελε να επιβάλει τη γνώμη του στους άλλους. Και το θέμα που συζητούσαν δεν ήταν εύκολο, αφού επρόκειτο να συμφωνήσουν και να δώσουν ένα όνομα στο νέο χωριό τους, αποβάλλοντας την τούρκικη ονομασία «Κουρλάρ».

Τρεις τάσεις άρχισαν να διαμορφώνονται, μετά από έντονες συζητήσεις, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, ομηρικούς καυγάδες και έχθρες. Η μία ήθελε την ονομασία Τραπεζούντα, η άλλη Κερασούντα και μία τρίτη τη Σαμψούντα. Κανείς δεν έκανε βήμα πίσω! Ατέρμονες συζητήσεις στις πλατείες και τα καφενεία, στα σπίτια και τα χωράφια για τη νέα ονομασία, στην οποία δημιουργήθηκε ένας φανατισμός που είχε την αφετηρία του στον έντονο τοπικισμό.

Στις συζητήσεις αυτές πήραν μέρος οι παρακάτω προύχοντες του χωριού, που προέρχονταν από τις τρείς μεγάλες πόλεις του Πόντου:
Ιωσήφ Κεβεντζίδης, Λάζαρος Παυλίδης, Θεόκλητος Λαμψίδης, Αναστάσιος Κοντογιαννίδης, Ηλίας Κερμανίδης, Αριστείδης Δραγομάνος, Κυριάκος Κυνηγόπουλος, Χαράλαμπος Τσαρσιταλίδης, Παντελής Γρηγοριάδης, Ξενοφών Κοντογιαννίδης, Νικόλαος Σαρακενίδης, Νεόφυτος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Κυνηγόπουλος, Λάζαρος Φελεκίδης, Χαράλαμπος Αγαθαγγελίδης, Χρήστος Κεμεντσετζίδης, Θεμιστοκλής Ελευθεριάδης, Βασίλειος Αθανασιάδης και Πολυχρόνης Κορκοτίδης.

Το διάστημα εκείνο (Φεβρουάριος του 1928) έκανε συνεχώς την παρουσία του στο Κουρλάρ ένας νεαρός υπάλληλος της Εθνικής Τραπέζης, αποσπασμένος στο υπουργείο Γεωργίας. Ήταν ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, γιος του κοινοτάρχη της Σταυρούπολης, δραστήριος και ανήσυχος νέος, δεξί χέρι του τότε Υπουργού Γεωργίας Αναστασίου Μπακάλμπαση.

Επιφορτισμένος με τον αναδασμό, πίεζε με τον τρόπο του να δοθεί ένα νέο όνομα στο χωριό, ώστε να προχωρήσει η διανομή των χωραφιών.

Σε μια μαραθώνια συζήτηση, ο Θεόκλητος Λαμψίδης πρότεινε ένα ελκυστικό και ουδέτερο όνομα για να σταματήσει η αντιδικία. Πρότεινε να δοθεί το όνομα των Αυτοκρατόρων Κομνηνών. Επικράτησε σιγή, αλληλοκοιτάχτηκαν και τότε παρενέβη ο Αλ. Μπαλτατζής και είπε: «Και το όνομα αυτού Κομνηνά!»

Χωρίς αντίρρηση, όλοι δέχτηκαν με ανακούφιση το νέο όνομα. Το συμβάν αυτό περιγράφεται ως εξής σε επίσημη αναφορά που εστάλη στο υπουργείο Εσωτερικών: «…εκλήθη η δημογεροντία αλλ’ ο καθείς ήθελε και εζήτη ίνα δοθή το όνομα του χωρίου του εν Πόντω. Η εισήγησις όμως του κ. Θεοκλήτου Λαμψίδη έλαμψεν και εφάνη σοφή ίνα επονομασθή Κομνηνά, κατ’ επέκτασιν των Κομνηνών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, οίτινες κατήγοντο εκ Πόντου…»

Για το παλιό όνομα του χωριού «Κουρλάρ» ή κατ’ άλλους «Κουί Λαρ» (θέσις πηγαδιού), δόθηκε η εξήγηση ότι «ο οικισμός ετύγχανεν άνυνδρος εκ πηγαίου ύδατος…».

Ένα μήνα αργότερα, το επίσημο ελληνικό κράτος επικύρωσε τη νέα ονομασία με την απόφαση της 12-3-1928, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄81/1928.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ποντιακή Γνώμη – Τεύχος Ιανουαρίου

Αναρτήθηκε από
Theophilos Kotsidis
ΥΓ: Ποίος έτον ο έξυπνον και εβάφτισεν τεμέτερον …. Καπνοχώριον? Κομνηνά εν πολλά έμορφον.

March 26, 2010 Posted by | Σοφουλάρ | , | 2 Comments

Ιστορική Απόφαση Νομαρχ. Συμβουλίου Κοζάνης: Εκπόνηση Επιδημιολογικής Μελέτης

Άτο χα! Ατώρα ντο θα εφτάνε σην ΔΕΗΝ?

Την εκπόνηση ευρείας επιδημιολογικής μελέτης αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης ικανοποιώντας το χρόνιο και πάνδημο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για γνώση των δεδομένων που σχετίζονται με τους παράγοντες κινδύνου και επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων.
Η μελέτη θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.
Η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση συνιστά πρωτοποριακή δράση σε Νομαρχιακό επίπεδο ως η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη δημιουργία πλήρους και γενικού ιατρικού αρχείου καταγραφής των νοσημάτων και των αιτίων πρόκλησής τους, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων νοσηρότητας, θνησιμότητας και συσχετισμού τους.
Πρόκειται για δράση που καλύπτει τη διαχρονική αδράνεια της Πολιτείας και οδηγεί με την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί στη δημιουργία του πρώτου Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Υγείας στη χώρα μας.
Η επιδημιολογική μελέτη εντάσσεται στη συνολική και συστηματική προσπάθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την προστασία τόσο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας ως εργαλείο επιστημονικής τεκμηρίωσης της ασκούμενης πολιτικής.
Η νομική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η πολιτική αρχή «ο ρυπαίνων οφείλει να δρα» επιβάλλεται να σηματοδοτούν τις δράσεις της Ελληνικής Πολιτείας καθώς και των ρυπαντών που δραστηριοποιούνται στο Νομό Κοζάνης.

Ιστορική Απόφαση Νομαρχ. Συμβουλίου Κοζάνης: Εκπόνηση Επιδημιολογικής Μελέτης

January 6, 2010 Posted by | Σοφουλάρ | , , | Leave a comment

Γυμνάσιο Καπνοχωρίου

Αδακά ντο εποίκαν τα παιδία ασό Σοφουλάρ. Αφερίμ.!!!

April 8, 2009 Posted by | Σοφουλάρ, Video | | Leave a comment

Το ιατρείο της Περιστέρας το 1927

iatreio_peristeras

Το 1930 ιδρύθηκε Αγροτικό Ιατρείο με έδρα το Σοφουλάρ (Καπνοχώρι) το όποιο εξυπηρετούσε με περιοδεύοντα γιατρό όλα τα χωριά της παραπάνω περιοχής.

Στο βάθος δεξιά φαίνεται ο δρόμος που οδηγεί στο Βρενεζλί και μάλλον ο αχυρώνας της Τσόφης.

Θέμης Τσιγγερίδης – Αρθρογράφος για τον Στεφανίδη

April 8, 2009 Posted by | Σοφουλάρ, Φωτογραφίες (Photo Album) | | Leave a comment

Οι Θρακιώτες στο Σοφουλάρ

Το Πάνιδο

Το Πάνιο ή Πάνιδο, είναι παράλια κωμόπολη της “Ανατολικής Θράκης και βρίσκεται 5 περίπου χιλιόμετρα νοτίως της Ραιδεστού στη θάλασσα της Προποντίδας. Δυτικά και Β.Δ. του Πανίδου, εκτείνονται τα Β.Α. αντερείσματα του Ιερού “Όρους (Τεκφύρ Ντάγ).

Επικοινωνεί με τη Ραιδεστό ως και τις λοιπές νοτιότερα παράλιες κωμοπόλεις Κούμβαο, Γάνος, Περίσταση κ.λ.π., με την παραλιακή οδική αρτηρία πού αρχίζει από τη Ραιδεστό και καταλήγει στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου της Καλλιπόλεως. Με την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες παράλιες πόλεις της Προποντίδας επικοινωνεί τόσο με την ξηρά, όσο και με τη θάλασσα.

Είναι περιφερειακά χτισμένη σε χαρακτηριστικό λόφο πού δεσπόζει στη γύρω περιοχή κι έχει εκτεταμένη θέα προς όλες τις πλευρές και ιδίως προς τη θάλασσα. Ιστορία – προέλευση τον ονόματος. Το Πάνιο ήταν αρχαία Ελληνική πόλη και ιδρύθηκε πιθανώς τον 6ον π.Χ. αιώνα, εποχή κατά την όποια πραγματοποιείται στη Θράκη ή Ελληνική αποικιακή επέκταση και κυριαρχία. Το όνομα Πάνιο (Θράκης) αναφέρεται για πρώτη φορά στην ιστορία, κατά την περίοδο του 188-138 π.Χ. και ειδικότερα στους χρόνους των βασιλέων της Περγάμου Ευμενή του Β’ και “Αττάλου του Β’, των Φιλαδέλφων. Από την εποχή αυτή και με το όνομα Πάνιο ή Πάνιδο, αναφέρεται ως μια σημαντική πόλη της Θράκης κατά τη
Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο και ως μια ανθηρή κωμόπολη, κατά την Τουρκοκρατία.

Continue reading

April 7, 2009 Posted by | Σοφουλάρ | | 1 Comment

Εις μνήμην των πεσόντων του Καπνοχωρίου το ’44

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1944

Έξω από την Κοζάνη (Αιανή) εκτελούνται 43 Έλληνες από τα στρατεύματα κατοχής.

Μεταξύ των πεσόντων πολλοί Ματσουκέτες (εγκατεστημένοι πλέον στο Σοφουλάρ) από τα χωριά της Γαλίανας: Πιπάτ, Μαχούλεξα, Τσαγκάρ, Καρτούλ, Μανδρανού, Μισαηλάντων, Ζαβρία, Αρμενού, Σεϊτανάντων, Κοτύλια, Λειβάδια, Τσουπανού, Κουτουλά, Τσιναλάντων, Δερμιτζάντων, Μεσοχώρι, Ξυλάπια, Βάλενα και Κουστουλάντων.

Λεπτομέρεια μνημείου

March 1, 2009 Posted by | Σοφουλάρ | | Leave a comment

Ο Γιωρίκας τυ Συμούλ στην ΕΡΤ (παλιό)

Αθάνατο Σοφουλάρ

Τρία ταγούδια με τον Γιωρίκαν

1. Την Παρασκευήν το πρωΐν

2. Σουμέλα λεν την Παναγιάν

3. Αητένς επαραπέτανεν

January 6, 2009 Posted by | Σοφουλάρ | , | Leave a comment

Ο Γιωρίκας τη Συμούλ στον ALTER

Η Ρωμανία πάρθεν απο τον Γιωρίκα τη Συμούλ

Και από έναν άλλο Γιωρίκα …

October 27, 2008 Posted by | Ποντιακή μουσική, Σοφουλάρ, Video | , | Leave a comment

Η Λεμόνα

Αχ Λεμόνα βαχ Λεμόνα ντο θα τρώμε τη σειμώνα

October 16, 2008 Posted by | Σοφουλάρ, Video | , | Leave a comment